ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom hjärt- och kärlsjukdomarnas område särskilt sådan forskning, som avser kirurgiska behandlingsmetoder. Till fullgörandet av nämnda syfte har stiftelsen av medel, som överlämnats eller kan komma att överlämnas av stiftaren eller annan, att utdela bidrag till mera omfattande undersökningar inom nyss angivna områden och till i samband med sådana undersökningar erforderliga särskilt kostnadskrävande resor. För bidrag må tagas i anspråk stiftelsens avkastning, sedan minst en tiondel (1/10) av nettoavkastningen lagts till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för vetenskaplig forskning inom hjärt- och kärlsjukdomarnas område, Hulda Almroths fond
Organisationsnummer:846002-0194
Adress:
  • Kärlcentrum, Ruth Lundskogs gata 10/1
  • Skånes Universitetssjukhus
  • 205 02 MALMÖ
Telefonnummer:040-33 80 76
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS