ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja forskning och utbildning inom bukorganens sjukdomar. Med utbildning menas symposier till vilka bl a inbjuds utländska forskare och även möjlighet att kunna delta i utländska symposier. Med forskning innefattas att på detta sätt få tillkomst till nya rön på området och vidareutveckla dessa samt bedriva uppdragsforskning. Enbart avkastningen av donationskapitalet får användas till ovannämnda ändamål. Bidrag som är specialdestinerade för ett ändamål får användas i sin helhet för detta ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för utbildning och forskning i kolorektal kirurgi (kolorektalstiftelsen)
Organisationsnummer:822002-1904
Adress:
  • Olof Hallböök
  • kirurgi Universitetssjukhuset
  • 581 85 LINKÖPING
Telefonnummer:010-10323541
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:729 826 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS