ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig medicinsk forskning, företrädesvis urologisk forskning vid urologiska kliniken vid Malmö Allmänna Sjukhus. Angivet ändamål skall av stiftelsen tillgodoses genom utgivande av bidrag eller stipendier, avsedda att täcka kostnader för forskningsverksamhet, studieresor, anskaffande av litteratur eller vetenskaplig apparatur. Bidrag må även ifrågakomma till utgivande av vetenskapliga avhandlingar eller andra publikationer inom det nämnda forskningsområdet. Stiftelsens tillgångar och avkastningen därav får icke användas för andra än nu angivna ändamål.För tillgodoseende av stiftelsens ändamål må, sedan förvaltnings- och andra uppkommande kostnader betalats, såväl avkastningen av stiftelsens tillgångar som själva kapitalet tagas i anspråk, allt i den mån stiftelsens styrelse så beslutar. Samtidigt står det styrelsen fritt att i den mån så finnes lämpligt kapitalisera succesivt till stiftelsen influtna medel, såsom donationer, bidrag, gåvor, räntor och annan avkastning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för urologisk forskning vid Universitetssjukhuset MAS
Organisationsnummer:846001-9402
Adress:
  • SEB Private Banking
  • Stiftelser & Företag
  • 205 20 MALMÖ
Telefonnummer:040-667 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS