ÄNDAMÅL

Att främja omsorg om barn och ungdomars vård och fostran genom att lämna bidrag till företrädesvis ensamstående förälder som är i behov av det. Behovet måste vara förenat med ”öm och sedlig modersvård”, det vill säga god och kärleksfull uppfostran. Målgruppen som stiftelsen främjar ska vara boende inom Göteborgs kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för uppmuntran av öm och sedlig modersvård
Organisationsnummer:802478-1703
Adress:
  • Danske Bank, Stiftelsetjänst
  • Box 110 55
  • 404 22 Göteborg
Telefonnummer:0752-484141
E-post:stiftelseforvaltningen@danskebank.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 762 935 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS