ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att1. främja vetenskaplig forskning och utveckling inom området för transplantation av organ i den mänskliga kroppen och de sjukdomsgrupper där transplantation ingår som en behandlingsmodalitet. Likaså att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom området för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar, där kirurgisk eller regional behandling kan bli aktuell. Ändamålet ska tillgodoses främst genom att lämna bidrag till svenska och internationella vetenskapliga studier och forskningsprojekt.2. främja utbildning och kunskapsutbyte inom områden angivna under punkt 1.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Transplantations- och Cancerforskning
Organisationsnummer:802477-6158
Adress:
  • Advokat Lars Wessman
  • Södra vägen 20
  • 412 54 Göteborg
Telefonnummer:0705-643068
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 104 079 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS