ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att inom Stockholms länlämna understöd och hjälp till behövande rörelsehindrade personer med prioritering av trafik- och polioskadade ochfrämja vetenskaplig forskning rörande dels förebyggande åtgärder, dels rehabilitering såväl medicinsk som ifråga om tekniska hjälpmedel.Ändamålen skall främjas så att bidrag i första hand utges till lokalföreningar, inom Stockholm län tillhöriga RTP, för särskilda ändamål eller projekt med sikte på att komma enskilda medlemmar till del. Bidrag skall endast undantagsvis utges direkt från stiftelsen till enskilda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Trafik- och Polioskadade i Stockholms län
Organisationsnummer:802400-6077
Adress:
  • SEB Institutioner & Stiftelser ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 870 049 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS