ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att en gång om året anordna en offentlig föreläsning, benämnd ”Tore Browaldh-föreläsningen vid Handelshögskolan i Göteborg” inom området ekonomi eller samhällsvetenskap, med företräde för ämnen som belyser förhållandet mellan ekonomi, ekonomisk teori eller ekonomiskt system å ena sidan och samhällsåskådning, politiskt system eller filosofi å den andra.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Tore Browaldh-föreläsningen vid Handelshögskolan i Göteborg
Organisationsnummer:855101-0781
Adress:
  • Göteborgs universitet
  • Ekonomienheten, Box 100
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 926 804 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS