ÄNDAMÅL

Stiftelsen för Tillämpad Termodynamik har till syfte att stödja forskning och utveckling av termodynamiska databaser och programvaror för att i olika tillämpningar gagna mänskligt liv, arbete och miljö. Detta skall huvudsakligen ske genom stipendieroch bidrag till enskilda forskare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Tillämpad Termodynamik
Organisationsnummer:802400-4098
Adress:
  • KTH,ITM-skolan, Materialvetenskap, Malin Selleby
  • 10044 Stockholm
Telefonnummer:070-7302675
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS