ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen av fonden används för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid kommunens skolor eller åt gymnastik och idrott;stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola;hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands;studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävlingar eller annat för skolelever inom kommunen gemensamt ändamål;förvärv av material eller annan utrustning för ovannämnda ändamål.Avkastning får inte användas för ändamål, som kommunen har skyldighet at tillgodose med utdebiterade medel.Bidrag från stiftelsen beslutas av barn och utbildningsnämnden dels efter förslag av ledamot i nämnden, dels efter ansökan från enskild eller från organisation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Tierps kommuns stipendiefond
Organisationsnummer:817300-9963
Adress:
  • Tierps kommun
  • 815 80 TIERP
Telefonnummer:0293-18000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:44 966 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS