ÄNDAMÅL

Att främja teknisk vetenskaplig forskning och utbildning. 1. Fondens kapital och avkastning skall utdelas som resestipender till vid KTH inskrivna forskarstuderande för täckande, helt eller delvis, av nödvändiga kostnader för deltagande i kurser eller avancerad reguljär undervisning vid utländska universitet eller liknande. För deltagande i anvancerad reguljär undervisning vid utländska universitet eller liknande må även avsevärda medel kunna tilldelas en och samma stipendiat, om han/hon därigenom ges möjlighet att för tid, t ex hel termin eller helt läsår, bedriva studier av stort värde inom ämnesområden, som ej är företrädda vid svenska universitet och högskolor, eller ock att komma i åtnjutande av undervisning, som till art, omfattning och kvalitet avsevärt skiljer sig från den undervisning som kan fås i Sverige.2. Stipendiat skall ha utmärkt sig genom stor framgång i studier, ha visat fallenhet för forskning och besitta nödiga kvalifikationer för att tillgodogöra sig med stipendiet åsyftad undervisning eller verksamhet.3. Stipendiat skall vara svensk medborgare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för teknisk vetenskaplig forskning och utbildning
Organisationsnummer:802481-3175
Adress:
  • KTH
  • Stiftelseförvaltningen/RSO
  • 100 44 Stockholm
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS