ÄNDAMÅL

Fondens kapital skall varje år tillföras tio procent av upplupen ränta.Den disponibla delen av fondens avkastning skall användas till att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning ellerför att utöva hjälpverksamhet bland behövande. Fondmedlen skall avse sådana behov, som icke tillgodoses genom sedvanliga anslag.Följande prioritering iakttages:a) understödjande av församlingens diakonis verksamhet och i ömmande fall även beträffande hjälpbehövande utanför församlingens egentliga verksamhetsområde samtb)främjande av retreatverksamhet genom subventionering av uppkommande kostnader för deltagare där så kan anses behövligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för syskonen Sigrid och Sigurd Råbergs fond
Organisationsnummer:835001-0958
Adress:
  • K-a stf o Aspö förs kyrkl samf
  • Amiralitetstorget 27
  • 371 31 KARLSKRONA
Telefonnummer:0455-33 47 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS