ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning bland unga forskare. Huvuduppgiften är att bedriva den tvärvetenskapliga forskarorganisationen Sveriges unga akademi.Med strikt beaktande av stiftelsens långsiktiga bestånd äger styrelsen under de första tre verksamhetsåren, om så erfordras, rätten att ta i anspråk delar- dock högst hälften- av grundkapitalet för verksamhetens behöriga drift. Eventuella senare donationer till stiftelsen må helt eller delvis tas i anspråk för verksamheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Sveriges unga akademi
Organisationsnummer:802477-9483
Adress:
  • Kungl. Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 Stockholm
Telefonnummer:08-673 95 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 293 981 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS