ÄNDAMÅL

Stiftarnas avsikt med denna stiftelse är att på ett varaktigt sätt tillgodose allmänt intresse inom kriminologin på sätt som närmare anges nedan.Stiftelsen ska främja vetenskaplig forskning i kriminologi som bidrar till:- bättre kunskap om såväl individrelaterade som strukturella orsaker till brott,- en kunskapsbaserad och human utformning av samhällets reaktion på brott,- att utveckla kunskaperna om brottsförebyggande strategier inom och utom rättsväsendet,- verkningsfulla strategier för stöd till och skydd för personer som utsatts för brott, och- effektiva metoder för att förbättra rättssäkerheten och bekämpa det globala problemet med maktmissbruk och korruption som kan förekomma inom rättsväsendet.Stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom att bekosta ett årligt internationellt pris på kriminologins område, “Stockholmspriset i kriminologi” (på engelska “The Stockholm Prize in Criminology”). Priset ska tilldelas en eller flera personer för framgångsrika insatser inom den kriminologiska forskningen eller för tillämpningen av kriminologiska forskningsresultat i brottsbekämpning och främjande av mänskliga rättigheter. Stockholmspriset i kriminologi ska delas ut under högtidliga former, om möjligt i anslutning till the Stockholm Criminology Symposium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi
Organisationsnummer:802477-5333
Adress:
  • Nordea Bank AB
  • Stiftelsetjänst H103
  • 105 71 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-299 45 11
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS