ÄNDAMÅL

Av den disponibla avkastningen skall först bekostas underhåll och vård av L. Molins familjegrav enligt föreskrifterna i Louise Molins testamente 1897-10-24. Av samfondens avkastning får för vården av denna grav användas högst så stort belopp som motsvarar Louise Molins fonds del i samfondens avkastning. Återstående disponibel avkastning skall efter beslut av kyrkorådet i Stockholms Domkyrkoförsamling användas för social verksamhet bland behövande inom det område som motsvarar förutvarande Storkyrkoförsamlingen för dels boende inom den förutvarande församlingen, dels dagbefolkningen i denna och dels personer med annan anknytning till den förutvarande församlingen. Vid beslut om utdelning ur samfonden skall lämplig hänsyn tagas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för sociala samfonden
Organisationsnummer:802404-4342
Adress:
  • Box 2122
  • 103 13 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS