ÄNDAMÅL

Inrättande av en professur i skogsindustriell företagsekonomi för forskning med inriktning mot främst små och medelstora skogsindustriföretags produktionsekonomi. Särskild vikt skall läggas vid ett integrerat synsätt som omfattar hela produktionskedjan från stubbe till marknad, inklusive återanvändning eller slutlig deponering/disposition.Centrala forskningsområden är optimal virkesanvändning samt produktionsekonomi inom förädlingsindustrin.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Skogsindustriell Företagsekonomi vid Växjö universitet
Organisationsnummer:829502-7968
Adress:
  • Linnéuniversitetet
  • 351 95 Växjö
Telefonnummer:0772-28 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS