ÄNDAMÅL

Att med utgångspunkt i den forskning och utveckling samt utbildning som bedrivs vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, utveckla samarbetet mellan universiteten och samhället genom att- medverka till att forskningsresultat, produkter och idéer överförs från universiteten till företag och samhällsorgan- medverka till att företagens och samhällsorganens behov av forsknings- och utvecklingsinsatser beaktas vid universiteten- medverka till att företagens och samhällsorganens behov av särskilda utbildningsinsatser tillgodoses av universiteten- medverka till att lokaler och utrustning m m anskaffas och upplåtes för företag och andra verksamheter i anslutning till universiteten- medverka i övrigt till att universitetens kapacitet tillvaratas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala – näringsliv och samhälle, STUNS
Organisationsnummer:817602-1825
Adress:
  • Uppsala Science Park
  • 751 83 UPPSALA
Telefonnummer:018-4770406, 070-8130210
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS