ÄNDAMÅL

Stiftelsen för Samhällsentreprenörskap ska verka för att främja Samhällsentreprenörskap främst, men inte uteslutande, i Sverige. Med Samhällsentreprenörskap avses sådana initiativ och projekt, som drivs av enskilda personer eller organisationer, som syftar till att skapa systemförändrande samhällsnytta snarare än ekonomisk vinst.Stiftelsen kommer att ta initiativ till och genomföra olika aktiviteter till stöd för samhällsentreprenörskap och samhällsentreprenörer. Sådana aktiviteter kan avse t.ex. – men inte uteslutande – tankesmedjor, konferenser, utbildningar och mentorskap. Stiftelsen kan även dela ut stipendier och priser för att främja Samhällsentreprenörskap, samt på annat sätt stödja samhällsentreprenörer.Stiftelsen kommer för finansiering att söka medel hos t ex andra stiftelser, staten eller EU.Stiftelsen är religiöst och politiskt obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Samhällsentreprenörskap
Organisationsnummer:802477-9780
Adress:
  • United Spaces
  • Box 190
  • 101 23 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS