ÄNDAMÅL

Att främja tillkomsten av rättsvetenskapliga verk huvudsakligen genom ekonomiska bidrag till författare och bestridande av kostnader, förenade med verkens tillkomst. Bidrag kan beviljas såväl författare, vilka helt ägnar sin tid åt det av Stiftelsenunderstödda arbetet, som dem vilka vid sidan därav utövar annan verksamhet.Ändamålet skall tillgodoses genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning
Organisationsnummer:802008-6487
Adress:
  • Box 16066
  • 10322 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54501790
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 303 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS