ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja att allsidig information om svenska rättskällor och anknutet juridiskt material (rättsinformation) blir tillgänglig på ADB-medium och användbar för allmänheten. Stiftelsen skall verka för a) överföring av rättsinformation till ADB-medium eller annat tekniskt medium b) samordning och standardisering av rättsinformation c) diskussion, forskning och utbildning kring frågor om spridning och användning av rättsinformation som överförts till tekniskt medium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för rättsinformation
Organisationsnummer:802400-0880
Adress:
  • Uppsala Universitet, Institionen för informatik och media
  • Box 513
  • 751 20 UPPSALA
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:351 232 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS