ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att – med utgångspunkt från den forskning och utbildning som förekommer eller kan förekomma inom ramen för Högskolan Kristianstad:s verksamhetsområde – genom kunskaps- och kompetensutveckling främja och stimulera utveckling av företagsamhet och näringsliv i övrigt.Stiftelsens ändamål skall tillgodoses genom att stiftelsen initierar och medverkar vid finansiering av projekt som passar och stödjer verksamheten i samband med utvecklingen av Högskolans teknikpark, Krinova. I den mån det gagnar stiftelsens ändamål skall stiftelsen även kunna finansiellt stödja projekt, vilket bedrivs inom annan juridisk person, varvid stiftelsen för att tillförsäkra sig insyn och kontroll äger ingå delägarskap.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för regional utveckling genom Högskolan Kristianstad
Organisationsnummer:838202-2526
Adress:
  • Krinova Sience Park
  • Stridsvagnsvägen 14
  • 29139 Kristianstad
Telefonnummer:044-20 45 42
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS