ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig medicinsk forskning, företrädesvis vid plastikkirurgiska kliniken vid Malmö Allmänna Sjukhus.Ändamålet skall tillgodoses genom lämnande av bidrag eller stipendier för medicinsk forskning, studieresor, anskaffning av litteratur eller vetenskaplig apparatur ävensom för utgivande av vetenskapliga avhandlingar och publikationer. Bidrag får även lämnas för inbjudan av gästföreläsare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för plastikkirurgisk forskning
Organisationsnummer:846003-1613
Adress:
  • Plastikkirurgiska kliniken
  • Skånes Universitetssjukhuset
  • 205 02 MALMÖ
Telefonnummer:040-33 25 28
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS