ÄNDAMÅL

Fonden för pensionärer på Stockholms kommuns ålderdomshem har tillkommit genom sammanslagning av Adolf Fredrik Karlings, Karl Edvard och Lotten Karlsson, Ida Lamms och Henrik Lybergs fond.Fondens avkastning skall disponeras av åldringsvårdsavdelningen i Stockholms socialnämnds centrala förvaltning för trivsel-främjande åtgärder för pensionärer på kommunens samtliga ålderdomshem.En femtedel (1/5) av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet.Om avkastningen under något år inte kan användas för fondändamålet, må den icke ianspråktagna delen av avkastningen utdelas under något av de följande åren.Den ekonomiska förvaltningen av fonden skall handhas av Stockholms kammarkontor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för pensionärer på Stockholms Kommuns ålderdomshem
Organisationsnummer:802405-1669
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS