ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas för behövande patienter inom den öppna och slutna vården vid länssjukhuset i Gävle. Avkastningen får användas enligt följande:a) såsom bidrag till patient som i anledning av sjukdomsperiodens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad.b) till täckande av kostnad för eftervård som patient eljest inte har möjlighet att bekosta.c) till bestridande av kostnader för inköp och utveckling av ortopediska hjälpmedeld) till bestridande av kostnader för inköp och utveckling av andra personliga hjälpmedel vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov ave) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor som patient eljest inte har möjlighet att bekostaf) som bidrag för olika hjälpåtgärder inom hemsjukvård för rehabilitering av långtidssjuk så att denne bättre kan vistas eller vårdas i hemmiljö

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för patienter vid länssjukhuset i Gävle
Organisationsnummer:885001-8949
Adress:
  • Region Gävleborg
  • 801 88 GÄVLE
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 025 188 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS