ÄNDAMÅL

Att omhänderhava rikssalen å Uppsala slott jämte de i sammanhang därmed upplåtna lokaler, ansvara för dess skötsel och besluta om dess användning.Stiftelsen har jämväl att sörja för skötseln av inventarier, som förvärvats för rikssalens behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för omhänderhavande av rikssalen på Uppsala slott
Organisationsnummer:817600-7048
Adress:
  • Drottning Christinas väg 1 c Uppsala slott
  • 75237 UPPSALA
Telefonnummer:705305001
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS