ÄNDAMÅL

Avkastningen av fonden, sedan årligen en tiondel av avkastningen lagts till kapitalet, skall användas för tillfällig vård av behövande barn, för utbildning av mindre bemedlade efter genomgången obligatorisk skola, för konvalecentvård åt mindre bemedlade och för förebyggande hälsovård; dock att bidrag från fonden icke må utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Olof Nilssons Donationsfond
Organisationsnummer:802477-6976
Adress:
  • Kristinehamns kommun
  • 681 84 KRISTINEHAMN
Telefonnummer:0550-880 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:222 796 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS