ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uteslutande ändamål att såsom aktieägare i Z-Invest AB:s moderbolag, Bolaget, främja näringslivet i första hand i Jämtlands län och i andra hand i mellersta Norrland. Stiftelsens kostnader skall betalas av Bolaget. Stiftelsen skall företräda aktierna vid bolagsstämmor med Bolaget. Stiftelsen skall vid utövande av sin rösträtt vid val av styrelse i Bolaget verka för att Bolaget får en regional förankring. Stiftelsens styrelseledamöter får icke vara ledamöter i Bolagets styrelse. Stiftelsen skall såsom aktieägare tillse, att det i bolagsordningen angivna ändamålet för Bolagets verksamhet inte förändras. Utdelade medel, samt dess avkastning, får endast användas till återinvestering i Bolaget i samband med nyemission och liknande, samt bestridande av löpande förvaltningskostnader.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för näringslivet i Jämtland och Härjedalen
Organisationsnummer:893202-3198
Adress:
  • Palmgren
  • Köpmangatan 49 B
  • 831 33 Östersund
Telefonnummer:070-818 12 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 987 468 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS