ÄNDAMÅL

Att främja vetenskaplig forskning och utbildning i neuropatologi med speciell tonvikt på internationellt informationsutbyte av väsentliga forskningsrön i detta ämnesområde. Härvidlag bör styrelsen speciellt verka för att forskare från de skandinaviska länderna aktivt deltar i de internationella kongresser, som arrangeras vart fjärde år inom ramen för den internationella neuropatologföreningens verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Neuropatologisk forskning
Organisationsnummer:802013-6738
Adress:
  • S-E-Banken Kapitalförv.
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7637228
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 207 897 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS