ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja forskning om neurokirurgi och att för detta ändamål insamla medel. Stiftelsens medel skall utdelas för bestridande av kostnader för forskning i enlighet med respektive donators önskan. Stiftelsen äger för dessa ändamål att förfoga över stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för neurokirurgisk forskning
Organisationsnummer:845002-2168
Adress:
  • Ola Nilsson
  • Neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset
  • 221 85 Lund
Telefonnummer:070-530 19 65
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:609 020 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS