ÄNDAMÅL

Ränta å kapitalet skall användas till understöd åt nervsjuka personer, som minst ett år varit bosatta i Norrköping, företrädesvis akut nervsjuka, vilka på grund av bristande tillgångar icke kunna, söka behövlig vård å sjukhem. Till dessa räknas gifta eller ogifta kvinnor, som efter barnsbörd blivit nervsjuka och behöver vistas borta från hemmet en tid.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för nervsjuka
Organisationsnummer:825003-3647
Adress:
  • Internbanken
  • 60181 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-150000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:612 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS