ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska främja och understödja forskning och utveckling med anknytning till det kurdiska språket, kurdisk litteratur och kultur. Inom ramen för sitt forskningsområde ska stiftelsen verka för att främja kontakter och samarbete med internationella forskningscentra.Stiftelsen ska verka för utbyte mellan kurdiska, svenska och internationella författare samt stärka vänskapliga relationer mellan kurdiska och svenska författare.Stiftelsen ska förvalta fastigheten och hålla den tillgänglig för allmänheten. I fastigheten ska stiftelsen bedriva vetenskaplig insamling och dokumentation, utställnigsverksamhet, information och annan utåtriktad verksamhet somk gäller Mehmet Uzuns författarskap samt bedriva och främja museiverksamhet med anknytning till kurdisk litteratur.Stiftelsen äger även, i egen regi eller genom särskit bildat organ, uthyra eller annorledes på affärsmässiga grunder utnyttja fastigheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Mehmed Uzun
Organisationsnummer:802426-5491
Adress:
  • Zozan Uzun
  • Humblegatan 22
  • 172 39 Sundbyberg
Telefonnummer:08-98 10 14
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS