ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål dels att främja vetenskaplig forskning om journalistik och om medier inklusive närliggande forskningsfält, dels att sprida kunskap och initiera debatt.Mottagare av anslag från stiftelsen ska i första hand vara föreningen Institutet för mediestudier, under förutsättning att föreningen arbetar utifrån samma värdegrund och ändamål som stiftelsen. I andra hand kan anslag eller stipendier utgå till enskilda utomstående forskare, grupper av forskare eller forsknings­ projekt vars verksamhet ligger inom ramen för stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Mediestudier
Organisationsnummer:802478-3428
Adress:
  • Institutet för Mediestudier
  • Åsögatan 149
  • 116 32 STOCKHOLM
Telefonnummer:0705-70 33 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS