ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja medicinsk-vetenskaplig ledprotesforskning inkom klinisk och experimentell ortopedisk kirurgi vid Malmö Allmänna Sjukhus.Tillgångarna och deras avkastning får icke begagnas för annat ändamål än sådant somfaller inom ramen för det sålunda angivna ändamålet.Till fullföljande av stiftelsens ändamål skall stiftelsens tillgångar och dess avkastning användas till driftskostnader för forskningsverksamhet – ej till ersättning för mistade löneförmåner – och anslag till läkare vid Ortopediska institutionen i deras egenskap av forskare för resor till utlandet, t ex för bevistande av kongress eller annat studieändamål som är av betydelse för forskningsverksamheten.Minst 80% av avkastningen av stiftelsens tillgångar skall – i vart fall under varje 5-årsperiod – utdelas. Sedan stiftelsens kapital uppgår till 20 000 kronor får jämväl årliga bidrag och övriga donationer tagas i anspråk för utdelande av anslag m m. Stiftelsens kapital får icke – utan särskilt beslut – sedan det en gång uppgått till 20 000 kronor understiga detta belopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för medicinsk-vetenskaplig ledprotesforskning inom ortopedisk kirurgi vid Malmö Allmänna Sjukhus
Organisationsnummer:846003-1589
Adress:
  • SEB Private Banking
  • Stiftelser & Företag
  • 205 20 MALMÖ
Telefonnummer:040-667 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS