ÄNDAMÅL

Främja medicinsk vetenskaplig forskning inom klinisk och experimentell ortopedi vid Malmö Allmänna Sjukhus.Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till driftskostnader för forskningsverksamhet och till anslag till läkare vid Ortopediska institutionen i deras egenskap av forskare för resor till utlandet, t ex för bevistande av kongress eller annat studieändamål som är av betydelse för forskningsverksamheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för medicinsk vetenskaplig forskning inom ortopedi vid Malmö Allmänna Sjukhus
Organisationsnummer:846003-5200
Adress:
  • överläkare Thord von Schewelov, Ortopediska kliniken i Malmö
  • Universitetssjukhuset SUS
  • 205 02 MALMÖ
Telefonnummer:040-33 25 15
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:588 435 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS