ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stödja medicinsk forskning vid Regionsjukhuset i Örebro.Stiftelsen skall vidare understödja spridningen av väsentliga forskningsrön genom vetenskapliga publikationer, anordnandet av vetenskapliga symposier och konferenser samt genom utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset i Örebro – Nyckelfonden
Organisationsnummer:875001-9807
Adress:
  • Universitetssjukhuset i Örebro
  • M-huset
  • 701 85 ÖREBRO
Telefonnummer:019-602 10 03
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:138 727 741 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS