ÄNDAMÅL

Att stödja forskning med medicinsk bildering för ökad kunskap om centrala nervsystemet och dess funktioner men även sådan klinisk forskning som utgör bas för neurokirurgisk och neurologisk verksamhet.Bidrag får ej utgå till kongressresor, gästföreläsare, forbildningskurser eller liknande verksamhet. Bidrag kan dock undantagsvis utgå till reseersättning om besök vid annan institution befinns lämpligt för projektets genomförande. Mottagare av bidrag skall vara fysisk person som är svensk medborgare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för medicinsk bildering till Erik Lysholms Minne
Organisationsnummer:802402-8360
Adress:
  • Lars Jönsson
  • Ringvägen 81
  • 432 43 Varberg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS