ÄNDAMÅL

Övertaga och fortsätta den verksamhet, som tidigare bedrivits av Föreningen Hallands Regementes Soldathem, genom att bjuda manskapet vid Halmstads garnison såväl andlig uppbyggelse som allmänbildande underhållning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Kyrklig Soldatverksamhet i Halmstad
Organisationsnummer:849200-7219
Adress:
  • Halmstads församling
  • Box 261
  • 301 07 Halmstad
Telefonnummer:035-2822000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 127 518 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS