ÄNDAMÅL

Att främja koagulationsforskning rörande blodpropp i hjärna, hjärta och kärl samt blödarsjuka. I första hand skall bidrag ges till ett av följande tre ändamål:1. I första hand utbildningsbidrag eller stipendium i 1-3 mån till forskare som är doktorand, i andra hand stipendium till forskare som har disputerat. Beträffande stipendier skall Karolinska institutets regler om stipendier gälla. Forskare från klinisk disciplin äger företräde om forskningen sker i samarbete med laboratoriemedicin. Vidlika meritering äger kvinnliga forskare företräde och kvinnlig forskare med invandrarbakgrund äger i sin tur företräde. Redovisningsskyldighet föreligger inför expertgruppen. Utbildningsbidrag eller stipendium kan tilldelas samma person som mest vidtre tillfällen. 2. Medel till specialist i koagulationsforskning, företrädesvis till person som disputerat för att kunna författa/förbättra enkla informationsskrifter inom koagulationsområdet, högst 25.000 SEK i dagens penningvärde.3. Medel tillspecialist inom koagulationsområdet, företrädesvis som disputerat att användas till förberedande av kongress i Karolinska institutets namn inom koagulationsområdet, högst 35.000 SEK i dagens penningvärde. Exempelvis för att säkerställa huvud talaresdeltagande i kongressen.I andra hand bidrag till annat ändamål inom koagulationsforskning enligt expertgruppens önskemål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för koagulationsforskning vid Karolinska Institutet (245)
Organisationsnummer:802405-2824
Adress:
  • Karolinska Institutet
  • 17177 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7286400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS