ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att som sin självständiga förmögenhet äga och förvalta den egendom, som tillförts stiftelsen, ävensom den egendom, som framledes kan komma att överlämnas till eller förvärvas av stiftelsen, att enligt styrelsens bestämmande främja vården av hudsjuka personer inom Göteborgsregionen samt att stödja den forskning beträffande klimatvård av hudsjuka, som bedrivs vid hudkliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för klimatvård åt hudsjuka från Göteborgsregionen
Organisationsnummer:857202-2773
Adress:
  • Ostgatan 8
  • 412 75 Göteborg
Telefonnummer:031-245347
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:740 828 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS