ÄNDAMÅL

Ändamålet är att främja vetenskaplig forskning inom området blodsjukdomar och transplantation och utbildning av läkare, särskilt genom konferenser samt annan ändamålsenlig spridning olika vetenskapsmän emellan av väsentliga forskningsrön inom detta ämnesområde. Eventuella vetenskapliga symposier och konferenser skall företrädesvis arragneras i Stockholm. För detta ändamål äger stiftelsens styrelse ianspråktaga stiftelsekapitalet och framtida tillkommande medel och/eller avkastning därav enligt riktlinjer för stiftelsen verksamhet som framledes skall fastställas av styrelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Internationellt vetenskapligt samarbete kring blodsjukdomar och transplantation
Organisationsnummer:802015-2743
Adress:
  • SEB Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS