ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att genom internationellt samarbete främja vetenskaplig forskning och utbildning för botande av cencersjukdomar och därvid särskilt genom konferenser samt annan ädamålsenlig spridning olika vetenskapmän emellan avväsentliga forskningsrön inom detta ämnesområde. Vetenskapliga symposier och konferenser skall företrädesvis arrangeras i Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Internationellt Onkologiskt Samarbete
Organisationsnummer:802010-7473
Adress:
  • Danske Bank Stiftelsetjänst
  • Box 11055
  • 40422 Göteborg
Telefonnummer:0752-484141
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS