ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja svensk medverkan i internationellt forsknings- och utvecklingsarbete inom området kärlsjukdomar, innefattande bl a anordnande av internationella kongresser.Stiftelsens ändamål skall tillgodoses genom utgivande av medel för bestridande av kostnader i samband med kongressers genomförande samt utgivande av bidrag eller stipendier för främjandet av svensk medverkan i internationella relationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Internationell forskning och utveckling inom angiologi
Organisationsnummer:846003-2595
Adress:
  • Hélène Pessah
  • Högestadsgatan 9
  • 216 19 Malmö
Telefonnummer:076-808 94 46
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS