ÄNDAMÅL

Stiftelsen [.] har till ändamål att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning. Stiftelsens verksamhet skall [.] inriktas på- finansiering av svenska eller utländska postdoktorers vistelser vid utländska respektive svenska universitet och högskolor- stipendiering eller annan finansiering av enskilda unga akademiker från länder i dynamisk utveckling för studier i Sverige samt främjande av utbildningsmöjligheter för dessa vid svenska lärosäten.Stiftelsen kan arbeta med såväl avkastning på kapital som successiv avveckling av detta, dock inte under kortare tid än 10 år. I sitt arbete skall stiftelsen samverka särskilt med Svenska Institutet men även med forskningsråd, akademier och övriga organ med likartade uppgifter.Stiftelsen har därutöver som särskild uppgift att finansiera svenska och utländska forskares möjligheter till forskning vid utländska respektive svenska universitet och högskolor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning och forskning
Organisationsnummer:802400-3512
Adress:
  • Wallingatan 2
  • 111 60 Stockholm
Telefonnummer:08-671 19 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS