ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom utbildning och andra former av kompetenshöjande ågärder inom hela inköps och logistikområdet och näraliggande verksamhetsområden såsom försäljning av tjänster och produkter främja och serva yrkesmässiga och kollegiala intressen och verka för ökad effektivitet, lönsamhet och affärsmässighet inom privat och offentlig verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för inköps-, logistik- och affärsutveckling, SILAF
Organisationsnummer:802404-6651
Adress:
  • Caisa Wiezell
  • Box 1278
  • 164 28 KISTA
Telefonnummer:08-7521670
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS