ÄNDAMÅL

Av testamente den 4 april 1935 framgår bl.a. följande[…] Denna fond skall avse att utdela hjälp för praktisk utbildning på såväl Gotland som fastlandet till obemedlade, begåvade och skötsamma ynglingar, vilka icke fyllt aderton år och äro födda och uppfostrade inom Gotlands län och med goda betyg avgått folkskola, eventuellt fortsättningsskola, och vilka visa håg och läggning för praktiskt yrke inom industri, hantverk och handel. Företräde bör givas åt föräldralösa.I beslut den 23 mars 1961 förklarade Kungl. Maj:t att hinder icke mötta mot att ur fonden utgår även till ynglingar, som överskridit aderton, dock ej tjuguett års ålder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne
Organisationsnummer:834001-8251
Adress:
  • Region Gotland
  • Serviceförvaltningen, Administrativ service
  • 621 81 Visby
Telefonnummer:0498-26 90 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS