ÄNDAMÅL

Ändamålet är att i första hand åt kvinnor, som troget arbetat i annans tjänst – företrädesvis sådana som tillhör eller längre tid tillhört Stockholms kommun – lämna hjälp, varav de på grund av ålder, sjuklighet, olycksfall eller annan anledning är ibehov.Hjälp lämnas i form antingen bostad med värme, lyse och – om möjligt – tillfällig sjukvård jämte, i händelse av behov, årligt underhållsbidrag eller ock enbart i penninghjälp.Stiftelsen äger därutöver lämna bidrag dels till organisationer eller andra juridiska personer, som bedriver verksamhet till stöd åt behövande ålderstigna sjuka eller handikappade, dels ock för främjande av vetenskaplig forsning inom gerontologi och annan vetenskap med anknytning därtill.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för gamla tjänarinnor
Organisationsnummer:802007-7585
Adress:
  • SEB Private Banking
  • Stiftelser KG5
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS