ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning i Sverige inom området kontakdermatit.Till fullsöljandet av detta ändamål ska stiftelsen1. Anordna, eller på annant sätt medverka till anordnadet av, forskarkonferenser inom ämndesområdet.2. Till forskare och /eller institutioner införskaffa utrustning för forskning inom ämnesområdet att med äganderätt överöföras på dessa.3. Utdela stipendier för forsatt forskning inom ämnesområdet.4. Bedriva annan verksamhet till främjandet av vetenskaplig forskning inom ämnesområdet.Stiftelsen skall bedriva verksamhet minst i en omfattning som skäligen svarar mot avkastningen på stiftelsens tillgångar. Sett över ett tidsperspektiv av några år skall minst åttio (80) procent av den årliga avkastningen tagas i anspråk. Även kapitalet får helt eller delvis tagas i anspråk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för främjandet av svensk kontaktdermatitforskning
Organisationsnummer:817602-8226
Adress:
  • Lina Hagvall
  • Borstbindaregatan 17
  • 417 22 Göteborg
Telefonnummer:070-1420967
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS