ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja och bidra till vetenskaplig forskning, utbildning och undervisning vid Malmö högskola i Skåne län. I det fall Malmö högskola upphör att vara myndighet så skall den myndighet eller den juridiska person som träder i dess ställe och som bedriver högskole- eller universitetsverksamhet i Malmö överta Malmö högskolas samtliga rättigheter och skyldigheter i stiftelseförordnandet och stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för främjandet av Malmö Högskolas utveckling
Organisationsnummer:802478-0515
Adress:
  • Malmö Universitet
  • 205 06 Malmö
Telefonnummer:040-665 70 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 733 581 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS