ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att till fullföljande av den verksamhet som bedrivs enligt bifogade historik ekonomiskt bidraga till i första hand- ersättning för förstört material- förstärkt kostersättning- personlig utrustning- verktyg- kostnad för att stimulera eleverna att bli goda yrkesmän- bidrag till instruktörslöner- övriga med syftet förenliga ekonomiska bidrag som styrelsens är överens om.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för främjande av yrkesutbildning inom gymnasieutbildningen i Linköping, bygg- och anläggningsteknisk verksamhet, -”Byggfonden”.
Organisationsnummer:822001-4313
Adress:
  • Sveriges Byggindustrier Linköping
  • Box 388
  • 581 04 Linköping
Telefonnummer:013-253059
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 425 677 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS