ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person, företag eller organisation genom bidrag främja vetenskaplig forskning främst avseende bakteriell adherens vid urinvägs- och luftvägsinfektioner, men även annan forskning avseende infektioner och immunitet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för främjande av infektionsimmunologisk forskning avseende urinvägs- och luftvägsinfektioner
Organisationsnummer:845002-4065
Adress:
  • Jakob Testad
  • Möllarevägen 10
  • 245 61 Staffanstorp
Telefonnummer:070-84 84 210
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:293 619 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS