ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som övergripande ändamål att stödja entreprenörer för att de framgångsrikt skall kunna driva och utveckla sina företag. Detta kommer att ske bland annat via, stipendier till ledande universitet, utbildningar, föreläsningar, seminarier, marknadsföring av entreprenörskap och aktivt arbete med företagsbyggande. I en första fas kommer stiftelsen att fokusera på att möjliggöra vistelser på Stanford University i USA samt eventuella andra universitet för entreprenörer boende i Sverige. Stiftelsen kommer också att verka för fler högkvalitativa utbildningsprogram för entreprenörskap i Sverige. Stiftelsen skall årligen dela ut minst ett stipendium om minst 10 000 kr.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för främjande av entreprenörskap
Organisationsnummer:802426-5954
Adress:
  • Pålnäsvägen 15
  • 133 33 Saltsjöbaden
Telefonnummer:0733-690010
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS